Блокове

Блоковете биват добивани директно от кариерата и представляват първият суров продукт във дългия процес на обработка на естествените материали. По-големите блокове могат да достигнат тегло до 22 тона.
За по-мащабни проекти предлагаме опцията за започване директно от сурови блокове и лично извършване на всички нужни обработки нужни за достигане до крайният продукт. Това би повлияло позитивно на крайната цена, но също така би изисквало повече време.